NFB Kleinbootzeevissen 2021

Sportvisvrienden,

Namens het bestuur van de WSV Hoek van Holland mochten wij recent de nieuwe data voor dit jaarlijkse evenement ontvangen.

De geplande bootviswedstrijddata zijn:

18 september 2021

  2 oktober ’21(1e uitsteldatum)

  9 oktober ’21 (2e uitsteldatum)

Wij hopen oprecht op een grote opkomst van deelnemende boten!!

 

Nieuwe data voor de NFB Strandviscompetitie 2021

Sportvisvrienden,

In verband met alle Covid-19 maatregelen en de verwachting dat alle beperkingen rond Covid-19 heen zeker tot 1 juli a.s. zullen voortduren heeft de NFB-wedstrijdcommissie in overleg met de voor 2021 organiserende verenigingen een set van nieuwe data afgesproken.

De wijzigingen hebben betrekking op de twee eerder geplande wedstrijden in de maanden april en mei, dus de wedstrijden bij WSV Hoek van Holland en De Zeebootvissers Terheijde aan Zee. Alle wedstrijden zullen nu in de maanden oktober en november gaan plaatsvinden, hopelijk liggen dan alle Covid-19 zaken weer ver achter ons.

De nieuw data zijn:

Hoek van Holland      9 oktober 2021
Castricum                23 oktober 2021
Terheijde aan Zee   13 november 2021
Katwijk aan Zee      27 november 2021

Wij hopen oprecht met deze wijzigingen in het programma nu een tijdvak gekozen te hebben waar wij los zijn van Corona en  waar de visserij op de aanwezige soorten zoals bot, zeebaars, wijting en gul zeer productief kunnen zijn.

Wij hopen op een mooie serie wedstrijden en hopen u allen voor de 1e maal in Hole van Holland weer in goede gezondheid en met vol enthousiasme te mogen begroeten!

De NFB-wedstrijdcommissie
PosterNFB2021

NFB Strandviscompetitie 2021

Sportvisvrienden,

Eindelijk is het zover dat wij de wedstrijddata voor de NFB strandviscompetitie kunnen melden.
Uiteraard zijn dit vastgestelde data onder voorbehoud dat COVID-19 en alle daarop getroffen maatregelen dan weer ingetrokken zullen zijn.

Wij, de viscommissie, hebben het volste vertrouwen dat de nu geplande 2021 wedstrijden ook daadwerkelijk vervist kunnen worden. De al voor 2020 ingeschreven vissers hebben voorrang bij de inschrijving voor 2021, maar moeten zich wel opnieuw aanmelden voor 2021.

Wij zullen per eind van elke maand voorafgaande aan de competitie met nieuwsberichten naar buiten komen en telkens de dan ook ingeschreven deelnemers kenbaar publiceren.

Wedstrijden zijn:
Hoek van Holland op 24 april 2021
Terheijde aan Zee op 15 mei 2021
De Salamander, Castricum op 23 oktober 2021
Brittenburgh, Katwijk aan Zee op 27 nov. 2021

De voor 2021 inschrijving sluit op 1 april 2021!

De NFB- viscommissie

 PosterNFB2020 nwe

Sportvisvrienden,

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart j.l. waarin zelfs nog verdergaande maatregelen werden aangekondigd om verder spontane verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, worden de twee geplande NFB viscompetitie dagen (die van 25 april en 27 juni’20) verplaatst naar nieuwe data verderop in het jaar 2020.
De wedstrijd van 25 april bij Terheijde aan Zee zal worden verplaatst naar zaterdag 19 september’20 en de geplande wedstrijd op de MV2 van 27 juni wordt verplaatst naar 24 oktober’20 en naar een andere locatie namelijk bij De Sportvisser in Noordwijk.
Bijgevoegd treft u de nieuwe flyer aan met uiteraard de daarop aangepaste data en locaties!

Wij hopen dat de getroffen maatregelen nu snel het gewenste resultaat zullen sorteren en dat wij hopelijk vanaf de zomer langzamerhand ‘het normale en sociale leven’ weer kunnen gaan oppakken.
Voor nu rest ons niets anders dan u allen en veilig en gezonde maanden toe te wensen en dat wij elkaar weer snel mogen ontmoeten!

De NFB-Viscommissie

Overzicht deelnemers NFB Strandviscompetitie 2020

Sportvisvrienden,

Bijgevoegd treffen jullie aan de voorlopige lijst van deelnemers aan de Strandviscompetitie 2020.
Tot onze spijt hebben wij een aantal aanmeldingen van teams niet kunnen verwerken i.v.m. de reeds in 2018 aangegeven maxima aan het aantal korpsen en individuele deelnemers.

Het mag duidelijk zijn dat wij het erg vervelend vinden en betreuren dat wij een groot (7) aantal teams teleur moeten stellen maar de brandweervoorschriften en de geldende ruimtelijke beperkingen aan de verschillende clublocaties nopen hier ons hier toe.

Alle teams (28) van de NFB-competitie 2019 hebben zich ook weer voor de competitie 2020 opgegeven, hierdoor is er geen enkele ruimte in het aantal teams ontstaan en hebben wij een aantal teams inmiddels al teleur moeten stellen.
Bij de individuele deelnemers zijn er nog wel een beperkt aantal (8) plaatsen vrij, dus wil u meedoen laat mij dat dan z.s.m. (email: wim.kruining@telfort.nl) weten.

De Viscommissie

Deelnemers 2020SITE