PosterNFB2020 nwe

Sportvisvrienden,

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart j.l. waarin zelfs nog verdergaande maatregelen werden aangekondigd om verder spontane verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, worden de twee geplande NFB viscompetitie dagen (die van 25 april en 27 juni’20) verplaatst naar nieuwe data verderop in het jaar 2020.
De wedstrijd van 25 april bij Terheijde aan Zee zal worden verplaatst naar zaterdag 19 september’20 en de geplande wedstrijd op de MV2 van 27 juni wordt verplaatst naar 24 oktober’20 en naar een andere locatie namelijk bij De Sportvisser in Noordwijk.
Bijgevoegd treft u de nieuwe flyer aan met uiteraard de daarop aangepaste data en locaties!

Wij hopen dat de getroffen maatregelen nu snel het gewenste resultaat zullen sorteren en dat wij hopelijk vanaf de zomer langzamerhand ‘het normale en sociale leven’ weer kunnen gaan oppakken.
Voor nu rest ons niets anders dan u allen en veilig en gezonde maanden toe te wensen en dat wij elkaar weer snel mogen ontmoeten!

De NFB-Viscommissie

Overzicht deelnemers NFB Strandviscompetitie 2020

Sportvisvrienden,

Bijgevoegd treffen jullie aan de voorlopige lijst van deelnemers aan de Strandviscompetitie 2020.
Tot onze spijt hebben wij een aantal aanmeldingen van teams niet kunnen verwerken i.v.m. de reeds in 2018 aangegeven maxima aan het aantal korpsen en individuele deelnemers.

Het mag duidelijk zijn dat wij het erg vervelend vinden en betreuren dat wij een groot (7) aantal teams teleur moeten stellen maar de brandweervoorschriften en de geldende ruimtelijke beperkingen aan de verschillende clublocaties nopen hier ons hier toe.

Alle teams (28) van de NFB-competitie 2019 hebben zich ook weer voor de competitie 2020 opgegeven, hierdoor is er geen enkele ruimte in het aantal teams ontstaan en hebben wij een aantal teams inmiddels al teleur moeten stellen.
Bij de individuele deelnemers zijn er nog wel een beperkt aantal (8) plaatsen vrij, dus wil u meedoen laat mij dat dan z.s.m. (email: wim.kruining@telfort.nl) weten.

De Viscommissie

Deelnemers 2020SITE