Nico van Putten, Bestuurslid NFB-Toerzeiler.

Toen ik in mijn dagboekje de wedervaren van deze tocht raadpleegde, zag ik ineens de tot nu toe nog niet geformuleerde uitgangspunten van de NFB inzake het toerzeilen van achter de door zon en zout gebleekte bladzijden te voorschijn komen. Want wat leren we nu van dit verslag? In de eerste plaats vind ik dat we bij het oversteken van Texel naar Den Helder te veel risico hebben genomen. We hadden zonder meer op Texel moeten landen, want het weer was te onbetrouwbaar.

De volgende NFB-uitgangspunten laten zich destilleren: Toerzeilen betekent zeilplezier in optima forma, versterkt de band met collega’s langs de kust, vereist zorgvuldigheid, nog meer aandacht voor veiligheid op zee dan normaal. Tenslotte heeft toerzeilen alles te maken met gastvrijheid langs de kust.

Uitgangspunten NFB met betrekking tot toerzeilen:

Zeilplezier

De NFB bevordert toerzeilen omdat het naast wedstrijd zeilen, zeilplezier in optima forma is: Het is ontspannen, sportief, en soms avontuurlijk zeilen. Het kan in de vorm van dagtrips, dan wel meerdaagse tochten.

Band met de collega’s

De NFB bevordert toerzeilen omdat het tot ontmoetingen leidt met collega-zeilers, -surfers, -vissers en anderen langs de kust en op de eilanden. Collega’s die zeilplezier delen/uitwisselen en die elkaar onderling helpen en steunen als dat nodig is.

Zorgvuldigheid

De NFB dringt aan op zorgvuldig gedrag van toerzeilers bij het zeilen langs kwetsbaar gebieden en het landen en overnachten op de lokaties onderweg.

Veiligheid

De NFB dringt aan op het zo serieus mogelijk in acht nemen van de veiligheid op zee. In de eerste plaats gaat het om de gebruikelijke veiligheidseisen: goede kleding, zwemvest, peddels, anker met lange lijn, sleeplijn, kompas, mes en diverse noodsignalen (rook, vuur, spiegeltje). Het snel landen wanneer het weer verslechtert. Voorts wordt voor toerzeilen bij langere tochten extra aanbevolen gebruik te maken van een (waterdichte) handmarifoon. Hiervoor dient een marifoonexamen behaald te worden en toestemming gevraagd te worden bij Hoofddirectie Telefonie en Post in Groningen*). Richtlijnen voor veiligheid zijn opgenomen in de NFB-uitgave “Veilig Varen”, die overigens thans opnieuw herzien wordt. Naar de autoriteiten langs de kust dringt de NFB er op aan om zoveel mogelijk voorzieningen die voor toerzeilers van levensbelang zijn, zoals bemande vuurtorens, in stand te houden.

Gastvrijheid

De NFB beveelt bij haar aangesloten verenigingen aan om toerzeilers gastvrijheid te bieden. Gedacht kan worden aan die warme kop soep of broodje gezond, en dat lekkere pilsje, maar vooral ook aan het geven of wijzen van mogelijkheden van een overnachtingsplek. Kortom gastvrijheid in de praktijk. Zo nodig kan dit principe vastgelegd worden in duidelijke spelregels. Zo heeft bijvoorbeeld de Catclub Ameland een speciaal formulier dat gastzeilers informatie verstrekt over de Catclub en haar spelregels en na invulling ingenomen wordt door het secretariaat zodat duidelijk is- ook bij eventuele calamiteiten- wie de gastzeilers zijn en waar zij zich aan moeten houden.

 

 

*) Studeer voor en behaal het basiscertificaat marifonie. Schrijf vervolgens een brief aan de Hoofddirectie Telefonie en Post (HDTP) en geef argumenten waarom het voor jouw veiligheid als toerzeiler van belang is om een handmarifoon te bezitten. Geef aan in welke gebieden je zeilt en vraag je toekomstige leverancier welke kanalen je nodig hebt. Bel zo nodig nog met de HDTP om je aanvraag toe te lichten. Je maakt nu een goede kans om een machtigingscertificaat voor een handmarifoon te krijgen, waarna je de marifoon aanschaft.