Door het aflopen van het overstap-convenant tussen het Watersportverbond en de NFB, in 2014, is een aantal grote catamaran-zeilverenigingen overgestapt van de NFB naar het Watersportverbond.  Dit heeft een negatief gevolg gehad op het voortbestaan van de zeil- en hoger-beroep-commissie omdat veel commissie leden kozen voor het WSV.  Daarmee was het draagvlak en tevens veel actuele kennis betreffende het wedstrijdzeilen uit de NFB verdwenen.

Het bestuur van de NFB hoopt echter in de toekomst dat er instroom komt van nieuwe en jonge catamaranzeilers die dit gat binnen de NFB willen opvullen. Tot die tijd probeert Ruud van Kats  ism met Klaas van Duin eea te kunnen ondersteunen.