Nieuwe data voor de NFB Strandviscompetitie 2021

Sportvisvrienden,

In verband met alle Covid-19 maatregelen en de verwachting dat alle beperkingen rond Covid-19 heen zeker tot 1 juli a.s. zullen voortduren heeft de NFB-wedstrijdcommissie in overleg met de voor 2021 organiserende verenigingen een set van nieuwe data afgesproken.

De wijzigingen hebben betrekking op de twee eerder geplande wedstrijden in de maanden april en mei, dus de wedstrijden bij WSV Hoek van Holland en De Zeebootvissers Terheijde aan Zee. Alle wedstrijden zullen nu in de maanden oktober en november gaan plaatsvinden, hopelijk liggen dan alle Covid-19 zaken weer ver achter ons.

De nieuw data zijn:

Hoek van Holland      9 oktober 2021
Castricum                23 oktober 2021
Terheijde aan Zee   13 november 2021
Katwijk aan Zee      27 november 2021

Wij hopen oprecht met deze wijzigingen in het programma nu een tijdvak gekozen te hebben waar wij los zijn van Corona en  waar de visserij op de aanwezige soorten zoals bot, zeebaars, wijting en gul zeer productief kunnen zijn.

Wij hopen op een mooie serie wedstrijden en hopen u allen voor de 1e maal in Hole van Holland weer in goede gezondheid en met vol enthousiasme te mogen begroeten!

De NFB-wedstrijdcommissie
PosterNFB2021

Kustzeilevenement 2020.

Helaas heeft het NFB-bestuur i.o.m. de Kustzeilvereniging Monster besloten om het KZE 2020 uit te stellen tot zeilseizoen 2021.

Door Corona omstandigheden was de organisatie in onzeker vaarwater terecht gekomen door het terugtrekking van een aantal sponsoren.