Algemene Leden Vergadering NFB 2016

Deze wordt gehouden op 12 maart 2016 in het clubgebouw van HsV De Sportvisser, Bosweg 2A, 2202 NV te Noordwijk en is voor elke geinteresseerde brandingwatersporter toegangkelijk. Om 9.30 u inloop met koffie. Opening om 10.00 u.

De NFB ALV wordt 1x per jaar georganiseerd tbv onze statutaire verenigings verplichting. Maar belangrijker is het doen samenkomen van alle brandingwatersporters langs de Nederlandse kust waarvan (catamaran)zeilers en vissers het merendeel uitmaken.

Deze keer staat het promoten van het jaarlijkse NFB-Kustzeilevenement voorop. In 2016 zal dit evenement door ZV Zandvoort worden georganiseerd maar voor 2017 en de jaren daarna zoekt het NFB nog kandidaat verenigingen om dit evenement te organiseren.

Verder is het NFB-bestuur op zoek naar kandidaats bestuursleden om het draagvlak van het catamaranzeilen binnen de NFB te vergroten en om nieuwe ideeen en inzichten te implementeren.

Na afloop van de vergadering omstreeks 13.00 u zorgen we voor een warm gebakken visje.