Algemene Leden Vergadering 2018

Algemene Leden Vergadering   Zaterdag 17 februari 2018.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de NFB welke zal worden gehouden op

zaterdag 17 februari 2018

in het clubgebouw van De Sportvisser , Bosweg 2a,  2202 NV Noordwijk a/ Zee.  M: 06-41518803

Wij zouden het zeer op prijs stellen als er een vertegenwoordiger van elke NFB aangesloten vereniging aanwezig kan zijn.

Maar uiteraard zijn geinteresseerden ook welkom.

Aanvang vergadering 10.00 uur.

Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur.

Einde vergadering: ca. 13.00uur

Na afloop van de vergadering wordt er gezorgd voor een gebakken visje.

Uitnodiging + Agenda ALV NFB 17-02-2018

NFB-ALV notulen 08-04-2017