PosterNFB2020 nwe

Sportvisvrienden,

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart j.l. waarin zelfs nog verdergaande maatregelen werden aangekondigd om verder spontane verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, worden de twee geplande NFB viscompetitie dagen (die van 25 april en 27 juni’20) verplaatst naar nieuwe data verderop in het jaar 2020.
De wedstrijd van 25 april bij Terheijde aan Zee zal worden verplaatst naar zaterdag 19 september’20 en de geplande wedstrijd op de MV2 van 27 juni wordt verplaatst naar 24 oktober’20 en naar een andere locatie namelijk bij De Sportvisser in Noordwijk.
Bijgevoegd treft u de nieuwe flyer aan met uiteraard de daarop aangepaste data en locaties!

Wij hopen dat de getroffen maatregelen nu snel het gewenste resultaat zullen sorteren en dat wij hopelijk vanaf de zomer langzamerhand ‘het normale en sociale leven’ weer kunnen gaan oppakken.
Voor nu rest ons niets anders dan u allen en veilig en gezonde maanden toe te wensen en dat wij elkaar weer snel mogen ontmoeten!

De NFB-Viscommissie